top of page

Expertní služby farmám

304906905_447358943990571_121408748781531582_n (1).jpg

Máte sociální farmu nebo jí plánujete založit? Jsme tu pro Vás! Rádi Vám poradíme a nebo Vás dále napojíme například na sociální farmáře s dlouholetými zkušenostmi nebo další experty v požadované oblasti.

Služby poskytujeme těm, kteří hospodaří na zemědělské půdě, pečují o sady, nebo se zabývají chovem včel, podnikají v oblasti prvovýroby, kde zpracovávají zeleninu, ovoce, bylinky nebo včelí produkty. Na základě vzájemného respektu vytvářejí pracovní místa pro zaměstnance se specifickým potřebami, jsou otevřeni spolupráci a partnerskému přístupu, ve své praxi ctí potřeby hospodářských zvířat a šetrné zacházení s půdou i krajinou a chtějí realizovat svůj záměr, který není výlučně spjatý s maximalizací zisku.

Služby jsou také určeny projektům, které jsou ve stádiu přípravy a chtějí výše zmíněné realizovat v budoucnu, ekologickým farmám, které chtějí prvky sociálního zemědělství začlenit do svého provozu. 

Jaké služby - balíčky nabízíme?

Odbyt

aktivní

Grafický

připraven

Úřad práce

připraven

Zemědělský

v přípravě

Rubikon zaměstnanci

v přípravě

Marketingový

v přípravě

Personálně-právní

aktivní

Mediální

připraven

Mediální prezentace

v přípravě

Fundraisingový

v přípravě

Náhradní plnění

v přípravě

Webový

v přípravě

Grantový

aktivní

Visibilita

připraven

Exekuční

v přípravě

Obchodní

v přípravě

Screening prac. pozic

v přípravě

SoFarm_kolibrik.png
bottom of page