top of page

Co je to sociální zemědělství?

Sociální zemědělství je zcela jedinečným sektorem. Sociální farmy spojují (v naprosté většině ekologickou) zemědělskou produkci s příležitostmi především pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Příležitostmi v podobě pracovního uplatnění, využívání sociálních služeb, vzdělávacích aktivit, ale i terapií.

My v SoFarm se zaměřujeme na podporu hlavně těch sociálních farem, které na základě vzájemného respektu vytváří a udržují pracovní místa pro zaměstnance se specifickými potřebami. Tedy na sociální farmy, kde jsou jakkoliv znevýhodnění lidé na trhu práce zaměstnáni.

IMG_8743.JPG
Screenshot (157)_edited.jpg
Copy of Untitled Design (6).png

Proč je zemědělské a sociální propojení vhodné?

Díky povaze práce se mohou v zemědělství zapojit i ti s nízkou pracovní kapacitou, minimální pracovní zkušeností či omezenými dovednostmi, jimž se často podaří postoupit z postavení pasivního odběratele sociální služby na chráněný nebo otevřený trh práce. Zároveň se tu lidé věnují činnosti, která má smysl nejen pro ně samotné a konkrétní místo, ale i pro celou společnost. Sociální farmy se navíc často věnují udržitelnému zemědělství, které je přirozené pro krajinu i zachování biodiverzity.

 

Svou činností tedy mají společenský, environmentální i ekonomický přínos.

Studijní materiály k tématu sociálního zemědělství vypracované Asociací sociálního zemědělství můžete najít zde.

bottom of page