top of page

NÁŠ TÝM 

Vznikl v roce 2019, když se potkali oba zakladatelé, Denisa Hladovcová a Martin Ducháček, a zjistili že mají společný cíl – věnovat svou energii rozvoji sociálního zemědělství v ČR.

Lidé v SoFarm jsou přesvědčeni, že sociální zemědělství má nedocenitelný přínos pro krajinu i nás všechny, a že si zaslouží intenzivní podporu. SoFarm svými aktivitami (vytvoření komunity, služby pro farmáře, advokacie tématu…) chce přispět k udržitelnému rozvoji sociálních farem.

bottom of page