top of page

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU SOFARM

V mezinárodním projektu SOFARM spolupracujeme s partnery ze Slovenska (Druživa), Německa (PETRARCA), Itálie (Meridaunia), Polska (ARID) a dalšími partnery z Česka (IEPS) na podpoře sociálního zemědělství v Evropě.

Povědomí o sociálních farmách je obecně nízké. Navíc se jedná o sektor, který vyžaduje znalosti v mnoha profesích. 

Záměrem projektu SOFARM, financovaného z Erasmus+, je získat a sdílet potřebné znalosti a dovednosti pro stávající nebo nově vznikající sociální farmy a motivovat farmáře k zaměstnávání jakkoliv znevýhodněných na trhu práce.

Více informací o projektu a jeho vývoj můžete sledovat na webu a Facebooku.

Copy of International Project (3).png
Copy of International Project (9).png
bottom of page