top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraVeronika Šlapáková

Projekt “SOFARM – podpora sociálního a inklusivního farmaření” – druhé setkání na Slovensku🤝🌱🤲

(english bellow)

Na konci března jsme se setkali se všemi partnery projektu SOFARM v Rožňavě na Slovensku. Setkání proběhlo v bývalém klášteře, za jehož opravou a otevřením veřejnosti stojí mimo jiné i členové našeho Erasmus týmu.


Cílem setkání bylo probrat a sjednotit, jak budeme v rámci projektu dále postupovat. Dopodrobna jsme rozebrali následující část projektu – Případové studie. Jeden den jsme věnovali návštěvě farmy, protože nové příběhy a zkušenosti z oblasti sociálního zemědělství nás zajímají nejen na papíře. :)


Děkujeme Druživě za organizaci a všem partnerům za milou společnost. Rožňava určitě stojí za návštěvu! 😊

_______________________________________ Project "SOFARM - Support for social and inclusive farming" - second meeting in Slovakia🤝🌱🤲 At the end of March, we met with all the partners of the SOFARM project in Rožňava, Slovakia. The meeting took place in a former monastery, which was repaired and opened to the public by members of our Erasmus team, among others. The aim of the meeting was to discuss and unify how we will proceed further within the project. We analyzed in detail the following part of the project – Case studies. We spent one day at the farm, because we are interested in new stories and experiences from the field of social farming, not only on paper. :) Huge thanks to Druživa for the organization and all partners for nice company. Rožňava is definitely worth a visit! 😊 Partneři / Partners: Druživa IEPS ARID PETRARCA Gal Meridaunia


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page