top of page

SoFarm vznikl v roce 2020 a klade si za cíl dlouhodobou podporu sociálního podnikání v České republice.

Projekt SoFarm vyrostl z přesvědčení, že sociální farmy a lidé, kteří je vedou, si zaslouží pozornost a podporu. Vážíme si všech, co vytvářejí bezpečná útočiště, kde lidé s různými omezeními a potřebami mohou najít pracovní uplatnění.

Podporujeme zemědělce, kteří vytvářejí pracovní příležitosti pro lidi s různými formami postižení, pomáháme pojmenovat problémy, s nimiž se sociální zemědělci potýkají. Propojujeme zemědělce s odborníky a tím odstraňujeme mnohé bariéry, se kterými se sociální farmy potýkají.

Pravidelně pořádáme webináře a společná setkání a tím vytváříme podmínky pro přirozené sdílení zkušeností a informací, čímž podporuje vzájemnou pomoc a kolegialitu.

Naší vizí jsou sebevědomé, společensky prospěšné a ekonomicky udržitelné sociální farmy. 
 

bottom of page