top of page

Naší vizí jsou sebevědomé, společensky prospěšné a ekonomicky udržitelné sociální farmy. 

Podporujeme farmáře, kteří vytvářejí pracovní místa pro lidi s různou formou omezení. 

PODPORA SOCIÁLNÍCH FARMÁŘŮ

V SoFarm jsme přesvědčeni, že sociální zemědělství je sektorem, který si zaslouží maximální podporu. Jedním z našich primárních aktivit je zvyšování povědomí o pozitivních efektech sociálního zemědělství.

Dále pojmenováváme problémy, kterým sociální farmáři čelí a řešíme je. V současnoti pomáháme farmám s odbytem a máme připravené i další expertní služby pro jednotlivé farmy.

Služby vytváříme s našimi partnery, kteří jsou profesionály ve svých oborech.

Pravidelně pořádáme semináře a společná setkání.​

Vytváříme podmínky pro setkávání, přirozené předávání znalostí a informací nejen pro sociální farmáře, ale pro všechny, kteří se o sociální zemědělství zajímají. Podporujeme vzájemnou pomoc a kolegialitu.

Domů: About

O NÁS

Projekt vyrostl z přesvědčení, že sociální farmy a lidé, kteří je vedou, si zaslouží pozornost a podporu. Vážíme si všech, co vytvářejí bezpečná útočiště, kde lidé s různými omezeními a potřebami mohou najít pracovní uplatnění. Díky nim se tito lidé stávají naprosto přirozeně  součástí komunity

a mohou se tak rozvíjet a naplňovat svůj jedinečný potenciál. 

 

Naším cílem v České republice je vybudovat síť sociálních farem, ve které  jednotliví farmáři vzájemně sdílí informace, pomáhají si a tím maximalizují dopad své práce, jak v oblasti zaměstnávání klientů z cílových skupin, tak v oblasti produkce udržitelných a kvalitních potravin.

Uvědomujeme si, že hranice mezi tím, kdy jako lidé pomoc nabízíme a kdy ji potřebujeme, ať už dočasně, nebo trvale, může být překvapivě tenká. Naplňujeme vize, které považujeme za dobré pro společnost, krajinu a celou planetu. Vytváříme bezpečný prostor, založený na vzájemné důvěře.

SoFarm společná.jpg
bottom of page